Bramy skrzydłoweKonstrukcje bram wykonane  są z profili zamkniętych. Sztachety metalowe  lub profile zamknięte tworzą wypelnienie. Brama posiada zawiasy oraz rygle.

Brama  dwuskrzydłowa typ -SVKg
brama skrzydłowa typ-SVPg


brama skrzydłowa typ-SVPg
 - zagęszczona dołem
- dwie poprzeczki gięte górne

brama z profili zamknietych, typ G-60


brama z profili zamknietych, typ Ł-40Zapytaj o produkt

DODATKOWE INFORMACJE | Pokaż

Bramy skrzydłowe, rozwierane według wymagań prawa budowlanego muszą otwierać się do środka posesji, szerokość światła wjazdu bramy powinna mieć co najmniej 2,4m. Bramy mają jedno lub dwa skrzydła zawieszone na zawiasach przyspawanych lub przykręconych do słupków. Wymagają wolnego miejsca na podjeździe. Kąt otwarcia zależy od konstrukcji zawiasu i może dochodzić do 180°, ale najczęściej jest ograniczony przez odboje (ograniczniki). Bramy otwierane są ręcznie lub automatycznie


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Rozdział 9

Ogrodzenia

§ 41. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
2. Zapory ruchome na przejściach i dojazdach powinny mieć oznakowanie widoczne w ciągu całej doby oraz sygnalizację świetlną lub dźwiękową zmiany położenia ich ramion.

§ 43. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
brama skrzydłowa  SVPg
brama skrzydłowa  SVPg
brama skrzydłowa  SVPg
brama skrzydłowa  SVKg

brama wjazdowa   SVKg
brama wjazdowa   jednoskrzydłowa
brama wjazdowa   SVC
sztachety bez grota    SVC

brama skrzydłowa     Ł-40
brama skrzydłowa        S -40
brama skrzydłowa    G-60
brama skrzydłowa     G-60
brama skrzydłowa   G-60
brama wjazdowa   G-60
brama wjazdowa   G-60
brama skrzydłowa     G-70
brama skrzydłowa     G-70
brama wjazdowa       z grotem  Wiktor
brama szkoły       G-20
brama szkoły       G-20
sztachety zagęszczone       brama SVA
Wszystkie prawa zastrzeżone Solmet